Roba Metals en COVID-19

Informatie rondom het coronavirus (COVID-19) beleid van Roba Metals

Roba is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom houden wij de communicatie van het RIVM rondom het coronavirus nauwgezet in de gaten.

Roba steunt het advies van de overheid en volgt de officiële aanbevelingen op. Wij maken graag voor u inzichtelijk welke maatregelen Roba treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de gezondheid van onze werknemers te waarborgen en onze dienstverlening zoals u van ons bent gewend te blijven verlenen.

Thuiswerken

Thuiswerken blijft voor kantoorwerknemers de norm, tenzij dit niet mogelijk is. Er geldt een minimale bezetting per afdeling. Werkplekken op kantoor zijn aangepast met ventilatiemogelijkheden en er zijn looproutes aangebracht binnen het pand. Onze werknemers hanteren de 1,5 meter regel en dragen een mondkapje bij verplaatsing. Werknemers in de productie werken ook met een mondkapje. Daarnaast zijn werknemers verplicht zich te houden aan de hygiëne maatregelen die het RIVM voorschrijft.

Bij klachten

Werknemers die klachten vertonen zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts, maken hier melding van, blijven thuis en laten zich testen. Ook werknemers die in hun naaste omgeving een persoon hebben die (mogelijk) besmet is met het coronavirus, of recentelijk in een hoog risicogebied is geweest, blijven thuis.

Zakelijke afspraken

Zakelijke klantafspraken (zowel in Nederland als in het buitenland) zijn in principe niet toegestaan. Ook het ontvangen van externe bezoekers op kantoor is alleen toegestaan indien strikt noodzakelijk en met goedkeuring van de directie. Externe bezoekers vragen wij om zich, zoals gebruikelijk, aan te melden bij de receptie en zich te houden aan de hygiënemaatregelen (ontsmetting van de handen, houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsing). Het blijft uiteraard altijd mogelijk om zakelijke afspraken in te plannen via een video call.

Vervoer

Wij vragen chauffeurs om zoveel mogelijk in of bij hun wagens te blijven. Chauffeurs worden verzocht een mondkapje te dragen op het terrein van Roba als zij niet in hun cabine verblijven. Zij kunnen zich melden bij een speciaal ingericht kantoor, waar zij hun handen kunnen wassen en gebruik kunnen maken van het toilet. Ook vragen wij chauffeurs zich te houden aan de hygiënemaatregelen. Indien u materiaal komt afhalen of aanleveren, dan verzoeken wij u om uw chauffeurs van deze maatregelen op de hoogte te stellen.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij met de genomen maatregelen de risico’s zoveel mogelijk beperken. Indien er iets wijzigt in ons beleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Voor nu danken wij u voor uw begrip en het vertrouwen in Roba.